Перечень учебников

Учебники онлайн

Охорона навколишнього природного середовища

Завдання Очікувані результати у 2012р.: Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки. Збільшення частки населення, що користується питною водою, яка відповідає національним стандартам до 91 %, у тому числі у сільській місцевості до 70 % до 2020 року.

Повна утилізації непридатних та заборонених для використання пестицидів (5 тис. т).

Досягнення 100-відсоткового охоплення населення послугами з вивезення твердих побутових відходів. Створення системи ефективного захисту населення від наслідків природних і техногенних аварій та катастроф. Підвищення рівня безпеки та захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій. Збереження біо- та ландшафтного різноманіття. Доведення площі природно-заповідного фонду до 10 % площі України.

Запровадження регіональних нормативів відтворення лісів, спрямованих на досягнення до 2020 року лісистості на рівні 20% території. Впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів. Раціональне використання ресурсів надр.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com