Перечень учебников

Учебники онлайн

Оптимізація трудової міграції населення

Основні заходи:

впровадження спеціальних посад у дипломатичних та консульських представництвах за кордоном у країнах призначення українських мігрантів, створення спеціальних приймалень, надання юридичних консультацій;

розширення системи міждержавних договорів про взаємне працевлаштування громадян та їх соціальний захист;

розширення квот для працевлаштування українців у тих країнах, з якими договори вже укладені;

при укладанні міждержавних договорів про взаємне працевлаштування громадян та їх соціальний захист і встановленні квот на працевлаштування українських громадян в країнах–реципієнтах передбачення спеціальних квот для працівників науково-технологічної сфери з визначенням переліку занять та видів діяльності;

активізація зовнішньополітичної діяльності щодо укладання договорів про працевлаштування окремих категорій українських спеціалістів з країнами Азії та Африки;

розвиток приміської дорожньо-транспортної інфраструктури (покращання якості доріг, розширення мережі маршрутів приміського транспорту), перш за все ? у міських агломераціях, що дозволить мешканцям приміських зон працювати за межами власного населеного пункту;

розширення можливостей працевлаштування на внутрішньому ринку праці, отримання належно оплачуваної роботи як альтернативи виїзду за кордон та зворотній трудовій міграції;

визначення мінімально необхідних обсягів (по роках) залучення мігрантів з країн, що розвиваються та категорій осіб, яким віддається пріоритет при імміграції до України (за країнами походження, етнічними, конфесійними, професійно-кваліфікаційними групами), а також розробка заходів щодо заохочення імміграції в Україну з орієнтацією на: сприяння імміграції осіб українського походження та тих, хто має зв’язки з Україною; надання переваги залученню низки невеликих груп вихідців з різних країн перед імміграцією численного контингенту осіб одного етнічного походження;

ширше залучення у вітчизняну систему вищої освіти молоді з інших країн, а також надання можливостей пільгового навчання у вузах України іноземним студентам, які мають українське походження;

впровадження на регулярній основі системи вибіркових обстежень з міграційних проблем, що дозволить здійснювати всебічний аналіз перебігу міграцій та коректну оцінку ефективності державної міграційної політики

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com