Перечень учебников

Учебники онлайн

2.8. АГРОПРОМИСЛОВИЙ ПОТЕНЦІАЛСильні сторониМожливості

• Висока забезпеченість земельними ресурсами. Середньосвітовий показник сільськогосподарських земель в обробітку у розрахунку на одну людину становить 0,24 га, в Україні – 0,72 га;

• Наявність потужного трудового потенціалу: майже 30 % працездатного населення – мешканці сільської місцевості;

• Землі сільгоспвикористання переважно рівнинні, сприятливі для ведення крупно-товарного виробництва;

• Значна частка орних земель має високородючі грунти.

• Залучення прямих іноземних інвестицій в аграрне та агропереробне виробництво разом із трансфертом сучасних технологій;

• Розширення кредитування агровиробників за умови повної чи часткової бюджетної компенсації відсотків;

• Розширення попиту на продовольчому ринку унаслідок відновлення зростання реальних доходів населення;

• Забезпечення сільськогосподарських товаровиробників державними страховими субсидіями;

• Зрошування та відновлення природних екосистем;

• Вирішення питань розвитку ринку землі, формування системи іпотечного кредитування.

Слабкі сторониЗагрози

• Низька врожайність сільськогосподарських культур, зумовлена низьким технологічним рівнем у рослинництві (за врожайністю зернових культур Україна поступається Франції у 2,5 раза, цукрових буряків та картоплі – більше ніж утричі);

• Низький рівень концентрації виробництва. Більше ніж 50 % продукції сільського господарства виробляють дрібні господарства населення;

• 40 % земель (13,6 млн. га) зазнали ерозії, у т.ч. 5 млн. га належать до середньо і сильно еродованих;

• Втрата продуктивності ґрунтів. Вміст гумусу зменшився з 3,2 % до 3,1 % за останні 10 років;

• Висока частка посівних площ під технічними культурами;

• Понад 1 млн. га земель має середній та високий рівень забруднення радіонуклідами від 1 до 5 Kі/kм2. • Загострення питань екологобезпечного землеробства і відновлення родючості продуктивних земель (більше третини сільськогосподарських земель піддані ерозії, чверть – кислі, близько10 % - солонцюваті або перезволожені);

• Соціальна диференціація верств населення, що породжує зони продовольчої бідності: згідно з соціологічним дослідженням 2 млн. громадян України не вдавалося забезпечити достатнє харчування;

• Демографічна та соціальна криза сільських територій, де душові доходи на 20 % менше, а коефіцієнт смертності на чверть вище ніж у містах;

• Зростання інтенсивності використання природних ресурсів в аграрній сфері;

• Подальша фрагментація угідь, порушення традиційних сівозмін та систем землекористування;

• Зростання впливу природних факторів (посухи, підтоплення) та процесів опустелювання, заболочення ґрунтів.< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com