Перечень учебников

Учебники онлайн

Активізація внутрішньої трудової міграції

Основні заходи:

розвиток соціального партнерства на всіх рівнях, посилення взаємодії органів виконавчої влади, роботодавців, профспілок при вирішенні проблем зайнятості;

розширення можливостей працевлаштування на внутрішньому ринку праці, отримання належно оплачуваної роботи працездатним населенням як альтернативи виїзду за кордон та зворотнім трудовим мігрантам;

визначення мінімально необхідної кількості (по роках) залучення мігрантів з країн, що розвиваються та категорій осіб, яким віддається пріоритет при імміграції до України (за країнами походження, етнічними, конфесійними, професійно-кваліфікаційними групами), а також розробка заходів щодо заохочення імміграції в Україну з орієнтацією на: сприяння імміграції осіб українського походження та тих, хто має зв’язки з Україною; надання переваги залученню низки невеликих груп вихідців з різних країн перед імміграцією численного контингенту осіб одного етнічного походження;

впровадження на регулярній основі системи вибіркових обстежень з міграційних проблем, що дозволить здійснювати всебічний аналіз перебігу міграцій та коректну оцінку ефективності державної міграційної політики.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com