Перечень учебников

Учебники онлайн

Підвищення енергоефективності в житлово-комунальній галузі.

Основні заходи:

реалізація Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки, в тому числі в частині підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, радикальне зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов для переходу економіки на раціональне використання та економне витрачання енергоресурсів;

скорочення споживання природного газу в системах централізованого теплопостачання на 80% шляхом впровадження теплових насосів, термерів, електричних теплогенераторів, та інших енергоефективних технологій та обладнання;

приведення витрат під час виробництва та транспортування житлово-комунальних послуг у відповідність з вимогами європейських стандартів системи обліку;

створення системи енергетичного менеджменту в житлово-комунальному господарстві;

проведення енергоаудиту та енергопаспортизації на підприємствах житлово-комунального господарства;

запровадження повного технологічного обліку води на всіх ділянках її видобування, транспортування та реалізації споживачами;

оснащення житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання теплової енергії;

розроблення і забезпечення виконання програм стимулювання економного використання споживачами питної води, теплової та електричної енергії;

забезпечення проведення моніторингу виконання галузевої програми з енергозбереження у житлово-комунальному господарстві;

розроблення та реалізація Державної цільової економічної та науково-технічної програми поводження з твердими побутовими відходами;

вирішення питань встановлення мінімальних вимог щодо енергетичних характеристик будівель та здійснення контролю за їх дотриманням, проведення енергетичного аудиту існуючих будівель, оцінки енергетичної ефективності нових будівель, енергетичної паспортизації будівель;

впровадження новітніх технологій і обладнання, спрямованих на ресурсо-, енергозбереження та покращення якості надаваних послуг

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com