Перечень учебников

Учебники онлайн

Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки.

Основні заходи:

розроблення та прийняття Стратегії національної екологічної політики України на період до 2020 року;

розроблення Екологічного кодексу України;

посилення просвітницької діяльності населення щодо вимог екологічних норм і стандартів;

впровадження принципів ЄС щодо природоохоронної діяльності, стимулювання розвитку екологічно безпечних ресурсо- та енергозберігаючих технологій та природоохоронного обладнання;

гармонізація вітчизняних технічних регламентів та екологічних стандартів та нормативів з міжнародними та європейськими;

прийняття законопроекту про національну інфраструктуру геопросторових даних України;

забезпечення здійснення заходів Державної цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища та підготовки відповідних звітів;

законодавче встановлення норм державної закупівлі екологічно пріоритетної продукції;

реформування системи природоохоронних дозволів;

приведення нормативно-правової бази у сфері поводження з відходами у відповідність з європейською практикою, забезпечення ефективного функціонування системи збирання, заготівлі та утилізації відходів, зокрема використаної тари (упаковки);

розроблення Загальнодержавної програми поводження з небезпечними відходами;

виконання Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води;

запровадження роздільного збирання побутових відходів;

забезпечення екологічно безпечного зберігання та видалення небезпечних відходів, максимально можливої утилізації відходів та безпечного видалення відходів, що не підлягають утилізації;

сприяння інтегрованому підходу до виробничої політики, що заохочуватиме врахування екологічних вимог протягом життєвого циклу продукції і розширення використання екологічно чистих процесів та продукції;

сприяння ширшому використанню системи екологічного менеджменту і аудиту та заохочення компаній публікувати точні і незалежні звіти щодо навколишнього природного середовища.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com