Перечень учебников

Учебники онлайн

4.1.3. Розвиток конкуренції на внутрішньому ринку

Завдання Очікувані результати: Розвиток та вдосконалення конкурентного середовища, обмеження монополізму. Зменшення рівня монополізації та зловживань монопольним становищем. Виявлення та припинення антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання. Зменшення негативного впливу антиконкурентних узгоджених дій на цінову ситуацію на ринках. Удосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та подальша гармонізація українського законодавства з питань конкуренції із законодавством ЄС. Створення законодавчої бази, спрямованої на розвиток системи захисту економічної конкуренції.

Забезпечення збалансованої та економічно обґрунтованої тарифної політики. Запобігання зловживанню монопольним (домінуючим) становищем суб’єктів господарювання.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com