Перечень учебников

Учебники онлайн

2.6. ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКССильні сторониМожливості

• Наявність вільних виробничих потужностей та можливість відновлення виробництва за умови підвищення попиту;

• Забезпеченість науковими кадрами: в промисловості зосереджено майже п’яту частину фахівців, які виконують близько чверті загального обсягу наукових і науково-технічних робіт в країні;

• Наявність наукових і виробничих досягнень світового рівня: ракетно-космічних технологій, літакобудування, зварювання;

• Наявність власної мінерально-сировинної бази: поклади залізних і марганцевих руд, ртуті і урану, цирконію, вугілля, кам’яної солі, сірки, вапняків, ільменіту, граніту тощо • Залучення прямих іноземних інвестицій у високотехнологічні та середньо технологічні види діяльності

• Розвиток : авіа-космічного будування, фармацевтики тощо;

• Відновлення розвитку машино-, судо- та кораблебудування

• Імпортозаміщення на ринках споживчих товарів;

• Розширення розвитку малих та середніх переробних підприємств уздовж транспортних магістралей в регіонах України.

Слабкі сторониЗагрози

• Висока сировинна складова у структурі виробництва;

• Застарілі технології і висока зношеність основних фондів;

• Високий рівень матеріало- і енергоспоживання;

• Низька продуктивність праці;

• Недостатній освітянський і професійний рівень працівників;

• Недостатня інноваційна активність;

• Висока залежність від імпорту дорогих інвестиційних ресурсів;

• Значний негативний техногенний вплив на навколишнє середовище. • Перетворення у сировинний додаток до розвинутих країн;

• Погіршення конкурентних переваг вітчизняних виробників на тлі підвищення вартості енергосировини і зниження цін на основні види експортної продукції;

• Згортання зовнішніх ринків;

• Різке зменшення власних фінансових ресурсів та кредитоспроможності підприємств.< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com