Перечень учебников

Учебники онлайн

Реформування системи охорони здоров’я та підвищення якості медичних послуг.

Основні заходи:

оптимізація кадрового, матеріально-технічного, методичного, фінансового та інформаційного забезпечення закладів охорони здоров’я у місті та на селі;

створення системи управління якістю медичної допомоги;

стимулювання підвищення кваліфікації лікарів та підготовки середнього і молодшого медперсоналу через посилення диференціації оплати праці шляхом перерозподілу її фонду в межах затверджених бюджетних видатків;

поліпшення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості на базі створення при центральних районних лікарнях комплексних виїзних бригад у складі спеціалістів різного профілю;

стимулювання закріплення медичних кадрів на селі шляхом надання службового житла;

створення умов для переходу вітчизняної медичної і фармацевтичної промисловості на інноваційну модель розвитку;

стимулювання вітчизняних та іноземних виробників ліків до створення науково-дослідних центрів по розробці високотехнологічної продукції на території України;

розширення інноваційної діяльності медичних і наукових організацій та розробки і впровадження ефективних медичних технологій;

формування цільових наукових програм за пріоритетними напрямами охорони здоров’я з метою підтримки здоров'я населення і формування здорового способу життя, розробки і упровадження нових ефективних технологій ранньої діагностики в практику системи охорони здоров'я;

удосконалення системи стандартизації в області охорони здоров'я з метою впровадження сучасних медичних технологій надання медичної допомоги при найбільш поширених захворюваннях;

розроблення заходів щодо спрямування діяльності Державної санітарно-епідеміологічної служби України в напрямі здійснення соціально-гігієнічного моніторингу, спрямованого на оптимізацію основних показників здоров’я населення;

запровадження сучасних методів, принципів організації та надання медичної допомоги;

гармонізація вітчизняного санітарного законодавства із законодавством країн ЄС та вимогами СОТ;

удосконалення системи стандартизації в галузі охорони здоров'я з метою упровадження сучасних медичних технологій надання медичної допомоги по найпоширеніших захворюваннях і захворюваннях, що завдають найбільшого збитку здоров'ю населення і соціальному благополуччю країни;

продовження розроблення стандартів та протоколів надання медичної допомоги населенню – реалізація Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року;

створення розгалуженої інфраструктури охорони здоров’я з метою забезпечення рівного доступу до стандартних послуг в усіх регіонах України;

підвищення мобільності служби швидкої медичної допомоги, включаючи розвиток санітарно-авіаційної швидкої медичної допомоги з оптимізацією термінів її надання і використанням ефективних методів лікування на до госпітальному етапі.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com