Перечень учебников

Учебники онлайн

Резюме

Міжнародний контракт є домовленістю контрагентів, які репрезентують економіки різних країн про комерційний обмін цінностями. Він містить опис якісних та кількісних характеристик обмінюваних товарів, а також фіксує взаємні обов’язки сторін. Міжнародний контракт є безальтернативним способом ефективної реалізації комерційних інтересів економічних суб’єктів. Закони країни, а також її адміністративний апарат, звичаї є гарантами виконання контактних зобов’язань.

Господарсько-правова система України характеризується типовими особливостями перехідного періоду. Відбувається «наповнення законодавчого пакету», законодавчі та виконавчі органи влади інколи більш, інколи менш успішно намагаються забезпечити стабільність, наступність та передбачуваність нормативно-правового процесу. Розв’язання цих завдань є ключовою умовою підвищення ефективності міжнародної економічної діяльності України

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com