Перечень учебников

Учебники онлайн

Резюме

Сучасні світові технологічні тенденції розвитку виробництва, загострення конкурентної боротьби, поява нових форм підприємництва зумовили значну диверсифікацію форм послуг, появу нових, а також еволюцію традиційних видів послуг.

Необхідність «іти в ногу з часом», коли йдеться про технічну модернізацію виробництва, швидке оновлення основних фондів зробили популярною таку форму технологічних послуг, як інжиніринг. Таке співробітництво дає змогу для реципієнтів значно підвищувати ефективність вкладеного капіталу за рахунок комплексних передпроектних, проектних, післяпроектних послуг, робіт, які спрямовані на оптимізацію процесів експлуатації, удосконалення функціонування технологічних ліній, залучення до інформаційних систем, поліпшення матеріально-технічного постачання, менеджменту та маркетингу, підбору і підготовки кадрів тощо. Суб’єкти надання таких послуг, завдяки дедалі ширшому попиту на них, дістають можливість ефективно проводити НДДКР, збільшувати обсяги ринкової діяльності.

Самостійною галуззю послуг у сучасних умовах є консалтинг. Діяльність спеціалізованих консультативних фірм може максимально відповідати характеру галузі, або бути функціональною, тобто фірми надають консультації з конкретних питань менеджменту, бухгалтерсько-облікової, організаційно-забезпечувальної, технічної та іншої діяльності суб’єктів господарювання.

Глобалізація та можливості швидкого поширення інформації зумовили появу великої кількості всесвітньо відомих брендів, торгових марок. Це, а також прагнення гарантувати комерційний успіх в умовах жорсткої конкуренції фірм, які не володіють відповідними здобутками, зумовили поширення франчайзингу.

За угодою франчайзингу певна фірма, яка має право власності на відому товарну марку, надає іншому підприємцеві право користуватися її фірмовим знаком. Причому виділяють три типи франчайзингу: виробничий, торговий та ліцензійний.

Слід відзначити, що франчайзинг є важливою формою поєднання ринкових потенціалів малого бізнесу та провідних ТНК.

Глобалізація, а також сучасні маркетингові тенденції, дедалі більша націленість виробництва на задоволення диверсифікованих потреб споживачів, індивідуалізація виробництва є ключовими факторами розвитку рекламного бізнесу. Міжнародна реклама покликана інформувати про виробника та/або його товар, підтримувати їх образ, ставлення до них, потрібний психологічний характер їх сприйняття

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com