Перечень учебников

Учебники онлайн

Резюме

У структурі міжнародної економічної діяльності України транспортні послуги відіграють особливу роль, що пов’язано з геостратегічним положенням держави, а також з історичними традиціями торгівлі, її транспортного, передусім флотського забезпечення.

Транспортні послуги відіграють помітну стабілізуючу роль у платіжному балансі України, що стало вагомим фактором подолання тривалої економічної кризи перших років і прискореного розвитку національного господарського комплексу надалі.

Розв’язання завдання ефективнішого використання транзитного статусу України слід пов’язувати з розширенням представництва держави на міжнародному рівні: участю в роботі міжнародних об’єднань, приєднанням до міжнародних конвенцій та угод у транспортній галузі, здійсненням міжнародних перевезень людей і вантажів.

Практичними механізмами реалізації міжнародних транспортних проектів на рівні підприємницьких ланок — спеціалізованих транспортних фірм — можуть бути трансакції, пов’язані із капіталовкладеннями та міжнародною кооперацією.

Задля ефективної реструктуризації системи власності та управління великих транспортних об’єктів можливе використання вторинного ринку цінних паперів, реалізація державних пакетів акцій ефективним міжнародним суб’єктам господарювання в галузі, застосування концесійних угод. З метою модернізації рухомого складу та обладнання для обслуговування транспортних перевезень доцільно використовувати лізингові механізми отримання техніки.

Поліпшення транспортного забезпечення міжнародної економічної діяльності може значно знизити собівартість на зовнішніх ринках товарів українського експорту, підвищити економічну ефективність імпорту завдяки мінімізації транспортних витрат та пришвидшення перевезень, і навіть відкрити нові ринки. Розвиток транспортної інфраструктури, залучення нових транспортних засобів можуть стати важливими чинниками зростання результативності міжнародного співробітництва України, поглиблення процесів спеціалізації та розширення кооперування. Такий розвиток слід розглядати і як важливий чинник європейської інтеграції України, поліпшення конкурентності національної економіки у світовому масштабі

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com