Перечень учебников

Учебники онлайн

Частина 5. Пріоритетні напрями реалізації стратегії конкурентоспроможності економіки України (період 2013 – 2020 р.р.)

Даний стратегічний період є визначальним для економіки України. Розвиток ґрунтується на здобутках, які передбачається досягнути протягом 2010-2012 років, а саме: створення сприятливих умов для суб’єктів ринку, посилення інноваційної та екологічної складових розвитку, підвищення якості людського капіталу та технологічного рівня виробництва. Пріоритетними напрямами розвитку у період до 2020 року вбачаються наступні: інституційний прорив у становленні громадянського суспільства, забезпечення усіх складових сталого розвитку, наближення до європейських стандартів у соціальній, економічній, політичній та гуманітарній сферах; перехід до економіки знань на базі сучасної інноваційної системи; підвищення конкурентоспроможності економіки шляхом кардинальної модернізації промисловості на основі енергозбереження; підвищення ефективності роботи агропромислового комплексу. Система завдань, очікуваних результатів та заходів (до 2020 року) має забезпечити реалізацію консолідованих дій суспільства. Оновлення завдань має ґрунтуватись на діагностиці руху до цільових орієнтирів попереднього етапу з урахуванням стану щодо їх досягнення

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com