Перечень учебников

Учебники онлайн

Розроблення і впровадження у виробництво енергоефективних технологій та обладнання

Основні заходи:

формування ефективно діючої системи державного управлянні сферою енергозбереження;

створення вертикально-інтегрованої структури державного управління і регулювання у сфері енергоефективності та енергозбереження із законодавчим закріпленням функціональних обов’язків, способів підпорядкування і ініціативних можливостей всіх її ієрархічних рівнів;

забезпечення скорочення споживання природного газу та заміщення природного газу споживанням вугілля на підприємствах паливно-енергетичного комплексу;

започаткування міжнародних інвестиційних проектів за межами України відповідно до укладених договорів, зокрема щодо реалізації проектів з розвідки, розробки та експлуатації родовищ вуглеводнів в Єгипті, ОАЕ та Лівії;

укладання двосторонніх договорів з країнами, де видобувається природний газ та нафта, з метою диверсифікації джерел надходження таких ресурсів, у тому числі шляхом отримання прямого доступу до розробки їх родовищ;

розроблення нормативних документів щодо запровадження складення на постійній основі фактичного та прогнозованого енергетичного балансу держави, моніторингу його показників;

впровадження сучасних технологій дегазації шахтного метану та його подальшого використання;

впровадження енергоефективних технологій з переробки вугілля;

розроблення заходів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств;

розвиток ринку енергозберігаючих технологій та послуг;

запровадження порядку сплати за споживання палива за калорійним еквівалентом;

впровадження сертифікації та маркування енергетичного обладнання;

проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на розроблення і впровадження у виробництво енергоефективних технологій та обладнання;

розроблення механізмів стимулювання запровадження енергоефективних технологій та енергозберігаючого обладнання;

спрямування державних інвестицій за відповідними бюджетними програмами на здійснення заходів з енергозбереження;

ведення обліку споживання енергоресурсів у невиробничій сфері із пріоритетним здійсненням на конкурсній основі державних закупівель найбільш енергоефективного обладнання, насамперед вітчизняного виробництва;

посилення відповідальності суб’єктів господарювання за нераціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;

впровадження енергозберігаючого технологічного обладнання нового технічного рівня;

освоєння ресурсів вуглеводнів українського сектору Чорного та Азовського морів;

створення резерву ядерного палива та ядерних матеріалів;

розроблення та здійснення заходів із приєднання енергосистеми України до об’єднання енергосистем європейських країн;

продовження будівництва магістральних та розподільних електричних мереж згідно із затвердженими програмами;

продовження реконструкції та модернізації енергоблоків ТЕС;

продовження строку експлуатації енергоблоків АЕС;

диверсифікація джерел постачання ядерного палива;

будівництво нових маневрених енергоблоків АЕС;

розвиток уранового та цирконієвого виробництв;

модернізація електростанцій

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com