Перечень учебников

Учебники онлайн

Розвиток демократії

Основні заходи:

впровадження механізмів здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної влади і посадових осіб;

забезпечення повного і своєчасного виконання вимог законодавчих та нормативних актів у сфері демократизації суспільства; здійснення аналізу виконання Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, удосконалення положень зазначеної Концепції;

широке залучення до прийняття суспільно значимих рішень та підвищення ефективності діяльності громадських рад при центральних і місцевих органах виконавчої влади;

забезпечення системного роз’яснення органами виконавчої влади цілей, змісту та механізмів реалізації державної політики, застосування інших форм забезпечення прозорості державної політики;

розроблення порядку оприлюднення інформації про благодійну діяльність та розширення доступу до такої інформації;

залучення неурядових організацій до надання соціальних послуг за рахунок державного і місцевих бюджетів;

визначення послуг, які можуть бути делеговані недержавним суб’єктам надання послуг;

удосконалення системи підготовки фахівців служб та закладів, які надають соціальні послуги, з включенням в цю систему фахівців недержавних організацій;

визначення основних напрямів і форм державної підтримки волонтерського руху

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com