Перечень учебников

Учебники онлайн

Розвиток транспорту в контексті технологічних та політичних факторів

Розвиток транспорту у світі й Україні відбувається в тісному зв’язку з тими факторами та процесами, які формують тенденції сучасної глобалізації суспільно-господарського життя, утворення потужних регіональних блоків країн.

Проблеми розвитку ринку транспортних послуг пов’язані з широким комплексом операцій із планування, організації маркетингової діяльності, вивчення значних інформаційних масивів. Протягом 80—90-х років у США, країнах Західної Європи поширилася діяльність підприємств, які надають послуги логістики. Такі послуги дають змогу оптимізувати транспортні потоки, зменшити обсяги перевезень за рахунок уникнення неоптимальних рішень щодо маршрутів, вибору джерел сировини тощо.

Крім технологічних, на розвиток транспорту впливають і соціально-політичні чинники. Серед позитивних результатів такого впливу слід відзначити створення конкурентного середовища, що сприяло поліпшенню транспортного обслуговування споживачів, підвищенню ефективності та якості роботи багатьох транспортних підприємств.

Втім, мали місце й негативні або, м’якше, суперечливі наслідки. Так, Україна, як колишня республіка СРСР, мала розвинуту та високоінтегровану до єдиного союзного простору, спільної інфраструктури транспортну мережу. Але внаслідок дезінтеграції господарських комплексів припинили існування деякі системи спільного управління транспортом.

Функціонування незалежної України, як і інших колишніх союзних республік, привело до зміни уявлення про те, що є внутрішніми, а що міжнародними транспортними перевезеннями: адже колишні міжреспубліканські поїздки та поставки товарів і предметів кооперації перетворилися на міжнародні. Відтак частка міжнародних перевезень на авіаційному транспорті перевищує для нашої держави 86 % загальних перевезень. Відповідний показник по залізничному транспорту становить близько 40 %, морський i річковий транспорт узагалі переважно обслуговують міжнародні економічні зв’язки.

Отже, характер розвитку транспорту в Україні в умовах ринкової трансформації визначається як глобальними тенденціями, так і особливостями регіонального, національного розвитку, новітніми рисами як технологічно-інформаційного, так і суспільно-економічного життя

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com