Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні запитання

В чому полягає необхідність розроблення ДСРР?

2. Охарактеризуйте основні складові механізму реалізації ДСРР.

3. Які передбачаються механізми фінансування державних програм підтримки регіонального розвитку?

4. Що являє собою стратегія регіонального розвитку?

5. Охарактеризуйте механізм розроблення СРР.

6. В чому полягає зміст описово-аналітичної частини СРР?

7. Що означає термін “бачення майбутнього” у контексті розроблення СРР?

8. В чому полягає необхідність та зміст проведення SWOT – аналізу?

9. Яким чином розробляються сценарії стратегії розвитку регіону та в чому полягає їх значення?

10. На основі чого визначаються цілі стратегічного плану регіонального розвитку і яким чином вони конкретизуються у плані дій?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com