Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні запитання

Роль суспільного розподілу праці при визначенні сутності економічного потенціалу регіону.

2. Які є основні складові економічного потенціалу регіону?

3. Основні підходи до оцінки природних та екологічних ресурсів регіону.

4. Як оцінюються природні ресурси?

5. Назвіть основні форми і методи управління природокористуванням.

6. У чому полягає сенс економічних форм управління земельними ресурсами регіону?

7. В чому полягає роль управління виробничим потенціалом регіону?

8. Яким чином здійснюється аналіз регіонального ринку праці?

9. Яким чином розраховується індекс людського розвитку?

10. Яка структура економічного механізму забезпечення охорони атмосферного повітря?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com