Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні запитання

Охарактеризувати місто як соціально-економічну систему.

2. Які відомі основні причини виникнення та розвитку міст?

3. Яка існує класифікація міст?

4. З’ясуйте сутність агломераційного ефекту.

5. Визначте основний організаційно-економічний засіб управління сучасним містом.

6. Зміст і структура державної програми соціально-економічного розвитку міста.

7. В чому полягає мета, завдання та метод районного планування?

8. Визначте основні стратегічні економічні моделі розвитку міст.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com