Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні запитання

Якими причинами зумовлена економічна нерівномірність розвитку окремих територіально-адміністративних одиниць?

2. Що являють собою депресивні території та яким чином вони визначаються?

3. Які основні показники характеризують репресивність соціально-економічного розвитку території?

4. Охарактеризуйте основні бюджетні механізми державного впливу на проблемні території.

5. В чому полягає сутність і необхідність створення СЕЗ?

6. Яка існує класифікація СЕЗ?

7. Охарактеризуйте основні стадії створення СЕЗ.

8. Проаналізуйте сучасний стан розвитку СЕЗ в Україні.

< Назад

Содержание


 
© uchebnik-online.com