Перечень учебников

Учебники онлайн

Література

Геец В.М. Выборы в Украине и их влияние на экономическое развитие и экономическую политику // Укр. инвестицион. журн. WELCOME. – 2005. – № 10. – С. 6–12.

2. Ізовіт В. Україна – не планета «секонд-хенд» // Уряд. кур’єр. – 2008. – 7 жовт.

3. Конкурентоспроможність національної економіки / за ред. Б.Є. Кваснюка. – К. : Фенікс, 2005. – 582 с.

4. Краткий статистический сборник «Россия в цифрах». – М. : Росстат, 2005. – 477 с.

5. Статистичний бюлетень «Діяльність підприємств оптової торгівлі України у 2006 році». – К. : Держкомстат України. – 2007. – 31 с.

6. Статистичний бюлетень «Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі у 2006 році.» – К. : Держкомстат України. – 2007. – 34 с.

7. Статистичний збірник «Оптова і біржова торгівля України» – К. : Держкомстат України, 2005. – 97 с.

8. Статистичний щорічник України за 2006 рік. – К. : Консультант, 2007. – 551 с.

9. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок : пер с англ. – М. : Юнити-Дана, 2003. – 503 с.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com