Перечень учебников

Учебники онлайн

Література

Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, А.К. Кінах, В.П. Семиноженко. – К. : Знання України, 2002. – 326 с.

2. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : монографія. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 537 с.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com