Перечень учебников

Учебники онлайн

Література

http://www.bank.gov.ua

2. http://www.unctad.org

3. http://www.world-tourism.org

4. Шульгіна Л.М. Елементи системи маркетингу співпраці туристичних підприємств // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. – Спец. вип. – К.: КНУТД. – 2005. – № 4 (24). – С. 157–161.

5. Романова М. CRM – что это: концепция управления или информационная система? // Маркетинг. – 2005. – № 2. – 56–66.

6. Таранов В.В. Метод оценки привлекательности клиентов // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – № 1. – С. 27–34.

7. ДСТУ ISO 9000 – 2001. Системи управління якістю. Основні положення і словник. Чинний від 10.01.2001. – К.: Держстандарт України, 2001. – 27 с.

8. ДСТУ ISO 9001 – 2001. Системи управління якістю. Вимоги. Чинний від 10.01.2001. – К.: Держстандарт України, 2001. – 23 с.

9. ДСТУ ISO 9004 – 2001. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності. Вимоги. Чинний від 10.01.2001. – К.: Держстандарт України, 2001. – 44 с

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com