Перечень учебников

Учебники онлайн

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Збалансованість розвитку — досягнення кількісної і якісної відповідності між основними елементами, що входять складу певної системи.

Інтегрована господарська система – єдиний регіональний економічний простір, що формується на основі тісних економічних взаємозв’язків між усіма елементами господарського комплексу.

Конкурентноздатність - відповідність вимогам ринку.

Баланси матеріальні – баланси конкретних видів товарів, сировини тощо, які характеризують ресурси продукції за джерелами їх формування і розподіл за основними напрями використання.

Пропорції народного господарства - співвідношення між сферами і галузями народного господарства, між стадіями суспільного відтворення, між різними регіонами країни.

Територіальна структура – співвідношення між формами територіального зосередження виробництва

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com