Перечень учебников

Учебники онлайн

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Як враховується при розміщенні продуктивних сил залягання природних ресурсів, зокрема, мінерально-сировинних, в умовах України?

2. Що розуміють під поняттям „природно-ресурсний потенціал території”, які його складники?

3. Які основні проблеми комплексно-пропорційного розвитку Донбасу?

4. Назвіть основні напрямки спеціалізації промисловості Придніпровського району у зв’язку з структурною перебудовою економіки України.

5. Які перспективи формування технополісів на території України?

6. Спеціалізація Подільського економічного району?

7. Які основні напрямки розвитку продуктивних сил Київського району?

8. Які основні проблеми трансформації старопромислових економічних районів України?

9. Визначте сучасну мережу мезорайонів України.

10. В чому полягає прикладне значення економічного районування?

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com