Перечень учебников

Учебники онлайн

Питання для самоперевірки

В чому полягає зміст поняття «фінансовий потенціал регіону»?

2. Назвіть основні складові та охарактеризуйте структуру фінансового потенціалу регіону.

3. Охарактеризуйте сутність фінансових ресурсів регіону.

4. Які групи виділяються у складі фінансових ресурсів регіону?

5. Що є основою фінансового забезпечення регіонів?

6. Що слід розуміти під самостійністю місцевих бюджетів?

7. Яким чином розраховуються фінансові нормативи бюджетної забезпеченості?

8. Назвіть основні джерела доходів місцевих бюджетів.

9. Охарактеризуйте основні напрямки видатків, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів.

10. Що є об’єктом права комунальної власності?

11. В чому полягають особливості функціонування комунальних підприємств?

12. Дайте визначення комунального кредиту та охарактеризуйте його основні форми.

13. Які критерії застосовуються до встановлення місцевих податків?

14. Охарактеризуйте можливі перспективи розвитку системи місцевого оподаткування.

15. Які організації належать до системи місцевих фінансових органів?

16. Назвіть основні функції місцевих фінансових органів?

Які основні завдання покладені на фінансове управління обласної державної адміністрації?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com