Перечень учебников

Учебники онлайн

Питання до самоперевірки

Об’єкт і предмет регіонального економічного аналізу.

2. Поняття системного аналізу, основні способи та технічні засоби його проведення.

3. Демографічне зростання: види, індикатори та фактори, що впливають на його рівень.

4. Яким чином оцінюється стан ринку праці при розгляді ефективності ресурсних обмежень?

5. Розкрити поняття валового регіонального продукту та навести порядок його розрахунку.

6. Які регіони називаються донорами, а які реципієнти?

7. Дати характеристику мультиплікативного процесу в регіоні. Як він впливає на загальний розвиток економіки регіону?

8. Який рівень коефіцієнта галузевої диверсифікації характерний для рівномірного розвитку галузей у регіоні?

Яким чином проводиться аналіз структури економіки регіону за КВЕД?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com