Перечень учебников

Учебники онлайн

Екологічне законодавство України та механізм його чинності

Екологічне законодавство як важіль управління природокористуванням є базовим і передбачає встановлення наукою обґрунтованих правил поведінки щодо природи. Найважливіші правила такої поведінки закріплюються державою в законодавстві і стають загальнообов’язковими нормами права для виконання та дотримання. Екологічне законодавство являє собою сукупність природоохоронних норм і правових актів, об’єднаних спільністю об’єкта, працівників і завдань правової охорони природи.

До об’єктів державної охорони та регулювання використання на території України належать: довкілля як сукупність природних і соціальних умов і процесів, природні ресурси, ландшафти та інші природні комплекси.

Завданнями екологічного законодавства є регулювання відносин у сфері охорони, використання й відтворення природних ресурсів, гарантування екологічної безпеки, попередження та ліквідації негативного впливу господарської й іншої діяльності на довкілля, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій і об’єктів, пов’язаних історико-культурною спадщиною.

Юридичну базу екологічного законодавства становить Конституція України.

Стержневим, центральним законом в охороні природи і раціональному природокористування є «Закон про охорону навколишнього природного середовища». Він не тільки проголошує, але й упроваджує систему управління природокористуванням, закріплює право громадян на безпечне для життя довкілля, надає право громадянам України звертатися до суду з позовом на підприємства щодо відшкодування збитків, заподіяних здоров’ю та майну внаслідок забруднення.

У 1990-х рр. ВРУ було прийнято також й ряд інших законопроектів:

? Закон України «Про екологічну експертизу»

? Земельний кодекс України

? Водний кодекс України

? Лісовий кодекс

? Кодекс про надра

? Закон України «Про плату за землю»

? Закон України «про охорону атмосферного повітря»

? Закон України «Про тваринний світ»

? Закон України «Про пестициди і агрохімікати»

Контроль за дотримання екологічного законодавства здійснюють ВРУ, КМ, виконавчі комітети місцевих рад нардепів, місцеві адміністрації. Органи прокуратури виконують вищий нагляд за виконанням законодавства.

Кримінальна відповідальність застосовується лише судами за серйозні порушення – злочини. Кримінально-правові санкції – це позбавлення волі, виправні роботи, штрафи, конфіскації засобів і предметів злочину.

Адміністративна відповідальність передбачає стягнення з громадян і посадових осіб. Це – попередження, грошовий штраф, конфіскація засобів полювання,позбавлення права полювання. Стосовно підприємств – це припинення роботи підприємства чи окремих цехів, агрегатів, машин та механізмів, які систематично забруднюють довкілля.

Цивільно-правова відповідальність передбачає арбітражні справи з розв’язанням господарських спорів між підприємствами, установами чи організаціями.

Дисциплінарна відповідальність полягає в накладенні стягнення дирекцією підприємства: зауваження, догана, пониження в посаді, звільнення з роботи

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com