Перечень учебников

Учебники онлайн

УКРАЇНА

Державний устрій. Змішана (парламентсько-президентська) республіка

Адміністративний поділ. До складу України входять 27 адміністративних одиниць: 1 автономія (Крим), 24 області, та 2 міста загальнодержавного значення (місто Київ (населення близько 2,6 млн. осіб) — столиця України, та місто Севастополь).

- Населення. Етнічні українці станом на 2001 рік складають 77,8 % населення, етнічні росіяни — близько 17,3 %, румуни та молдавани — близько 0,8 % населення, білоруси — 0,6 %, кримські татари — 0,5 %,болгари — 0.4 %, угорці та поляки — по 0,4 %, євреї — 0,3 %. Кількість міського населення, за даними Всеукраїнського перепису населення станом на 5 грудня 2001 року становила 32 млн. 574 тис. осіб, або 67,2 %, сільського — 15 млн. 883 тис. осіб, або 32,8 %.

Найщільніше населені індустріально розвинені південні та східні регіони. Міста з найбільшою кількістю населення (понад 1 000 000): Київ, Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса.

Більше половини сільського населення мешкає в порівняно великих селах (від 1000 до 5000 мешканців).

Державна мова — українська. Її вважають за рідну 67,5 % насе лення України, що на 2,8 % більше, ніж за даними Всеукраїнського перепису населення 1989 року. 29,6 % населення визначили за рідну російську мову. Українська мова більше поширена в центральній частині, півночі та на заході країни, російська — на півдні та сході.[30] Станом на 2001 рік, кількість чоловіків становила 22 млн. 441 тис. осіб, або 46,3 %, жінок — 26 млн. 16 тис. осіб, або 53,7 %.

У віковому складі населення частка молодшого за працездатний становить 18,1 %, працездатного 58,0 %, старшого за працездатний

23,9 %

- ВВП (ВНП) номінальний — 198 млрд. дол. США, ВВП (ПКС) — 337 млрд. дол. США, ВВП на душу населення — 6,900 дол. США. - ВВП по секторах економіки (%) — с/г — 9.3 %, промисловість —

31.7 %, послуги — 58.9 %.

- Експорт — 64,890 млрд. дол. США, Партнери — Росія, Туретчина, Італія.

- Імпорт — 82,520 млрд. дол. США, Партнери — Росія, Німеччина, Китай, Польща, Туркменістан.

- Зовнішній борг — 82,070 млрд. дол. США.

- Валюта — гривня ^АН)курс до доллару США — 4.9523 - Індекс конкурентоздатності країни — 3.98 - Індекс людського розвитку країни — 0.786

- Економіка. Україна — держава з розвиненою науковою та промисловою базою, член Світової Організації Торгівлі (з 16 травня 2008 р.).

Народно-господарський комплекс країни включає такі види промисловості як важке машинобудування, чорна та кольорова металургія, суднобудування, виробництво автобусів, легкових та вантажних автомобілів, тракторів та іншої сільськогосподарської техніки, тепловозів, верстатів, турбін, авіаційних двигунів та літаків, обладнання для електростанцій, нафто-газової та хімічної промисловості тощо. Крім того, Україна є потужним виробником електроенергії.

Ряд галузей економіки України вирізняє високий технологічний рівень розвитку. Налагоджено виробництво ракетоносіїв, супутників та обладнання для дослідження космосу. Україна є значним виробником військової техніки — танків, військово-транспортних літаків, зенітно-ракетних комплексів, оптичного обладнання

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com