Перечень учебников

Учебники онлайн

ЧАСТИНА 2. ВСТУП ДО ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Проблеми наукового дефініювання міжнародних відносин. Найважливіші особливості міжнародних відносин. Учасники міжнародних відносин. Дилема суб'єктності: етатизм і трансна-ціоналізм. Типи та функціональні особливості учасників міжнародних відносин. Фізичні особи, суспільні групи, держави, міжнародні організації. Види міжнародних відносин. Зовнішньополітичні відносини. Міжнародні економічні відносини. Міжнародні відносини у сферах культури та інформації. Форми міжнародних відносин: двосторонні, багатосторонні, колективні.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com