Перечень учебников

Учебники онлайн

Структура міжнародної системи

Стратифікація:

1. Наддержава

? здатність до масових руйнувань планетарного масштабу;

? здатність впливати на умови існування всього людства;

? неможливість поразки від іншої держави або коаліції держав, якщо до її складу не входить інша супердержава;

2. Велика держава

? істотний вплив на світовий розвиток;

? вплив обмежується одним регіоном або сферою відносин на рівні регіону;

3. Середні держави

? мають вплив в найближчому оточенні;

4. Малі держави

? вплив в оточенні не значний, але мають національні засоби для захисту незалежності;

5. Мікро держави

? не здатні захистити свій суверенітет національними засобами;

Відокремлюються три структурні виміри міжнародних систем:

1. Конфігурація співвідношення сил, що відображає існування центрів сили (монополярна або мультиполярна, біполярна).

2. Ієрархія авторів.

3. Гомогенність або негетерогенність – відображає ступінь згоди, що існує у авторів відносно тих чи інших принципів та цінностей.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com