Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні завдання

1.Поясніть зміст розбіжностей у поглядах щодо міжнародних відносин.

2. Охарактеризуйте основні принципи класичної школи теорії міжнародних відносин.

3.Порівняйте теоретичні концепції Е. Канта та Н. Макіа-веллі. Поясніть їх вплив на формування теорій ідеалізму та реалізму.

4. Сформулюйте основні положення ідеалістичної парадигми.

5. Сформулюйте основні положення парадигми політично го реалізму.

6. Поясніть схожість принципів класичної школи теорії міжнародних відносин.

7.Порівняйте ідеалістичні та неоліберальні теорії міжнародних відносин.

8. Порівняйте теорії політичного реалізму та неореалізму.

9. Назвіть основні причини модерністської критики теорій класичної школи. Поясніть вимогу формулювання емпіричної теорії міжнародних відносин.

10. Охарактеризуйте основні принципи теорій біхевіоризму (модернізму).

11.Поясніть специфіку детермінізму та його теоретичних концепцій.

12. Назвіть основні відмінності цивілізаційних теорій від концепцій класичної школи теорії міжнародних відносин.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com