Перечень учебников

Учебники онлайн

4.5. Принципи адміністративного управління А.Файоля

У 1916 р. Анрі Файоль уперше виклав свою повну теорію менеджменту, сформулювавши її основні принципи та функції. Файоль запропонував 14 принципів управління, з використанням яких пов'язував успіх організації:

1) розподіл праці;

2) невіддільність влади і відповідальності;

3) дисципліна, що обов'язкова для всіх і яка передбачає взаємоповагу керівництва і підлеглих;

4) єдиного керівництва (діяльність повинна організовуватись одним керівником у відповідальності єдиного плану);

5) єдиноначальність (надходження і виконання наказів від одного керівника);

6) підпорядкування особистих інтересів загальним;

7) справедлива для всіх винагорода;

8) централізація;

9) ієрархія, що передбачає мінімізацію управлінських щаблів і корисність горизонтальних комунікацій (скалярний ланцюг);

10) порядок, в основі якого покладено принцип «кожному своє місце і кожен на своєму місці»;

11) справедливість, що забезпечується відданістю (лояльністю) персоналу і об'єктивністю адміністрації;

12) стабільність персонал, адже плинність кадрів — це наслідок недосконалого управління;

13) ініціатива, що потребує від керівника стимулювання і приборкання власної гордості;

14) корпоративний дух (єдність всіх працюючих в досягненні мети).

Файоль розробив «елементи менеджменту»: планування, організація, розпорядження, координація, контроль.

Він визначив функції менеджменту:

— технічну (вдосконалення технологічного процесу);

— комерційну (закупка, продаж, обмін факторів і результатів виробництва);

— фінансову (накопичення, пошук і ефективне використання грошових коштів);

— захисту життя особи і власності людей;

— бухгалтерську (проведення статистичних спостережень, інвентаризацій, складання балансів тощо);

— адміністративну (вплив на працівників).

Ідея універсальності, пристосування принципів менеджменту до будь-якого виду підприємництва знайшла своїх прихильників не тільки у Франції. В Англії вона була поширена Лінделлом Урвіком (1908-1975), в Америці — Дж.Д.Муні (1892-1960).

Вважаючи запропоновані ним принципи універсальними, А.Файоль вважав, що застосування цих принципів на практиці повинно мати гнучкий характер, залежати від ситуації, в якій здійснюється управління.

Крім цього, А.Файоль сформував основні вимоги до менеджерів:

— здоров'я і фізична бадьорість, розум та інтелектуальні здібності;

— високі моральні якості (наполегливість, енергія, відчуття обов'язку);

— освіченість, управлінські здібності (передбачення, вміння планувати, організаційні навички, мистецтво об'єднувати і спрямовувати зусилля багатьох людей, здійснювати контроль діяльності підлеглих);

— загальна поінформованість з усіх суттєвих функцій організації.

Теорію А.Файоля розвинув Л.Урвік.

Зокрема, серед управлінських функцій поряд із плануванням, організацією, координацією і контролем він виділив добір кадрів, керівництво, складання бюджету організації.

Л.Урвік також сформулював вимоги до побудови формальних організацій структур, які не втратили актуальності й досі:

— добір кадрів згідно зі структурою;

— створення спеціального і «генерального» штабу;

— створення функціональних підрозділів в організаціях;

— чітке визначення прав і відповідальності посадових осіб в організації;

— спеціалізація в апараті управління та ін

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com