Перечень учебников

Учебники онлайн

16.4.3. Процес постановки управлінського обліку

Постановка управлінського обліку в організації повинна бути ініційована вищим керівництвом, яке попередньо повинне усвідомити свої потреби в одержанні інформації для керування. Для постановки такого обліку доцільно створити робочу групу, керівник якої мав би значний авторитет усередині організації; при цьому йому надаються широкі повноваження щодо одержання необхідної інформації від підрозділів. Як правило, процес формалізації потреб і постановки управлінського обліку відбувається за участю зовнішніх консультантів, що також входять до складу робочої групи.

У процесі постановки управлінського обліку в організації необхідно вирішити такі завдання:

— визначити функціональні сфери, в яких передбачається побудова або реструктуризація управлінського обліку;

— виявити елементи існуючого в організації внутрішнього обліку в межах виділених функціональних сфер і оцінити їхню адекватність реальним господарським процесам, а також інформаційним потребам менеджменту;

— розробити концепції управлінського обліку в організації і план заходів щодо його побудови;

— розробити структуру зон відповідальності менеджерів;

— визначити основні елементи системи управлінського обліку та їхню регламентацію;

— упровадити систему управлінського обліку в організації та консультаційний супровід процесу дослідної експлуатації.

Найважливішою вимогою для ефективного функціонування системи управлінського обліку в організації є її регламентне забезпечення. У процесі постановки управлінського обліку розробляється «Положення з управлінському обліку і звітності», в якому повинні бути відбиті:

— цілі і завдання системи управлінського обліку, базові принципи її побудови, основні поняття;

— структура центрів відповідальності;

— склад контрольованих показників за центрами відповідальності й алгоритм їхнього визначення;

— форми первинних та звітних документів;

— процедури підготовки й оброблення первинних документів;

— графік документообігу управлінського обліку.

Після завершення підготовки регламентів починається етап впровадження системи управлінського обліку. Впровадження припускає навчання працівників; апробацію процедур управлінського обліку на реальних даних одного облікового циклу за участю розробників системи; коригування регламентів за результатами їхнього дослідного (пробного) використання; затвердження постійних регламентів; адаптацію існуючих або впровадження нових систем автоматизації управління підприємством

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com