Перечень учебников

Учебники онлайн

10.4.1. Перспективне планування

Перспективне планування на підприємстві охоплює довгострокове (стратегічне) та середньострокове планування.

Довгостроковий план відбиває стратегію розвитку підприємства. Він має більш концептуальний характер, а необхідний цифровий матеріал використовується лише для обґрунтування стратегічних рішень.

Середньостроковий план — це деталізований стратегічний план на перші роки діяльності підприємства. Межа між довгостроковим і середньостроковим планами є дуже умовною і неоднозначною. Тривалість планового періоду залежить від ступеня визначеності умов діяльності підприємства, його галузевої належності, загальної економічної ситуації в країні, вірогідності первинної інформації, якості її аналітичного оброблення тощо.

Найважливішими складовими середньострокового плану є детальна хронологія проектів, повна номенклатура продукції, що виготовляється, конкретні інвестиційні та фінансові показники

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com