Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні питання

1. Чому необхідно вивчати еволюцію теорії і практики менеджменту?

2. Які положення школи наукового менеджменту використовуються дотепер при управлінні організацією?

3. У чому сутність адміністративної школи управління?

4. Чому умовою ефективного управління є насамперед знання сьогодення, потім минулого і тільки потім майбутнього.

5. Проаналізуйте особливості школи науки управління.

6. У чому відмінність ситуаційного підходу від інших наукових шкіл?

7. Чому хоуторнські дослідження стали зворотнім пунктом історії менеджменту?

8. Перелічите основні положення теорії систем. Чи є даний підхід до менеджменту зовнішнім чи внутрішньої (стосовно компанії)?

9. Дайте характеристику основним типам моделей менеджменту.

Виділите найбільше істотні моменти в сучасній парадигмі управління.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com