Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні питання

1. Дайте визначення поняттю інформація та інформаційне забезпечення менеджменту.

2. Сформулюйте основні вимоги до інформації.

3. Які засоби класифікації інформаційних систем вам відомі?

4. Наведіть характеристику банку і бази даних.

5. Які задачі вирішує документальне забезпечення організацій?

6. Які види обчислювальної техніки використовуються в сучасних інформаційних системах?

7. Дайте характеристику процесу комунікації в менеджменту.

8. Назвіть причини неефективних комунікацій.

Які засоби удосконалення комунікацій вам відомі?

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com