Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні питання

1. Чим викликана потреба організацій у стратегічному плануванні і управлінні.

2. Що таке стратегічне управління і які задачі воно вирішує?

3. Назвіть етапи стратегічного планування і дайте їм характеристику.

4. Які фактори досліджують при аналізі зовнішнього середовища?

5. Яка мета аналізу сильних і слабких сторін організації?

6. У чому виявляється принцип адаптивності при плануванні стратегії організації?

7. Назвіть основні стадії процесу вибору стратегії.

8. Назвіть базові стратегії. Їхня суть і альтернативи.

9. Які методи використовуються для аналізу і вибору стратегії організації.

Дайте характеристику матриці БКГ і визначить сферу її використання.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com