Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні питання

1. Назвіть основні групи планів, що розробляються в організації і їхній зміст.

2. Які вимоги пред'являють до структури управління організацією.

3. Дайте характеристику планом розвитку організації.

4. Чому тактичні плани називають «планами поточної діяльності».

5. Назвіть основні інструменти реалізації стратегії.

6. По яких напрямках здійснюється оцінка обраної стратегії.

7. Дайте визначення організаційної культури і її основним складовим.

Які стилі керівництва найбільш ефективні на стадії виконання стратегії. Чому?

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com