Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні питання

1. Дайте визначення поняттю «мотивація».

2. Назвіть основні фактори, що змушують людину діяти. Їхня характеристика.

3. У чому відмінність мотивування від стимулювання.

4. Назвіть основні характеристики діяльності людини на які можна впливати за допомогою мотивації.

5. Що представляє собою проста модель мотивації.

6. Назвіть і дайте характеристику принципам мотиваційного механізму.

7. Приведіть характеристику змістовним теоріям мотивації.

8. Які принципові відмінності процесуальних теорій мотивації.

Назвіть сучасні теорії й область їх застосування.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com