Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні питання

1. Дайте визначення поняттю «організаційна структура управління».

2. Що таке «елемент» структури керування й у яких формах він може бути представлений?

3. Які види зв'язків існують між елементами структури?

4. Чи є зв'язок структури управління з цілями?

5. Дайте узагальнену характеристику типів структур управління.

6. Які принципи приймається за основу при побудові структур ієрархічного типу?

7. Розкрийте сутність структур органічного типу.

8. Сформулюйте основні вимоги, яким повинна відповідати структури управління.

9. Дайте визначення і приведіть приклади окремим видам взаємозв’язку підрозділів.

Подумайте, чому організаціям, що функціонують у мінливому зовнішнім середовищі потрібно більше горизонтальних взаємовідносині

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com