Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні питання

1. Дайте характеристику поняттю і складу методів менеджменту.

2. Що лежить в основі класифікації методів.

3. Назвіть відмітні риси економічних методів.

4. Що представляє собою економічний механізм господарювання.

5. Які особливості комерційного розрахунку.

6. Назвіть критерії вибору ціни.

7. Назвіть основні напрямки фінансової політики організації.

8. Які прийоми і методи використовують для діагностики підприємства.

9. Назвіть основні фактори від яких залежить можливість організації конкурувати на ринку.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com