Перечень учебников

Учебники онлайн

Література

Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. — К., 1991.
Гусєв В., Лозинська Л. Філософські р>здуми В. Винниченка: проблеми аналізу й самоозначення // Політологічні четання. — 1992. — № 3.
Касьянов Г. Шістдесятники. Дисиденти. Неформали. Знайомі незнайомці // Віче. — 1994. — № 10.
Коваленко А. Українська політологія: гроблеми та труднощі періоду становлення // Сучасність. — 1994. — № 10.
Кравченко Б., Прилкж Ю. Політичний ;ад в Україні та політична наука // Політологічні читання. — 1992. — № 1.
Куди йдемо? Матеріали науковопракгичної конференції «Ідеологія та ідейнополітичні засади державного будівнщтва в Україні». — К., 199'3.
ЛисякРудницький І. Історичні есе: у 2; т.— К., 1994.
Мазлах С., Шахрай В. Розділи з книги До хвилі (що діється на Вкраїні і з Україною?)» // Політологічні читання. — 1993. — № 3.
Мотиль О. Дмитро Донцов // Політологічні читання. — 1992. — № 1.
Політологія в Україні: стан та перспективи розвитку. Збірник наукових доповідей і статей. — К., 2000.
Потульницький В. А. Політична доктржа В. Липинського // Український історичний журнал. — 1992. — № 9.
Трощинський В. П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціальнополітичне явище. — К., 1994

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com