Перечень учебников

Учебники онлайн

Література

Аг А. «Порівняльна революція» і перехід до демократії у Центральній та Південній Європі // Політологічні читання. — 1992. — №3.
Даль Р. Введение в экономическую демократию. Введение в американскую политику. — M., 1991.
Кельман M. Десять засад демократії // Право України. — 1996. — №8.
Ковлер А. И. Исторические формы демократии. — М„ 1990.
Лобер В. Демократия: от зарождения идеи до современности. — М., 1991.
Невичерпність демократії. Видатні діячі минулого й сучасності про вільне демократичне суспільство і права людини. — К., 1994.
Паренти М. Демократия для немногих. — M., 1990.
Салмин А. М. Современная демократия. — M., 1992.
Трипольський В. О. Тернисті шляхи демократії: спроба політологічного аналізу // Український історичний журнал. — 1994. — № 6.
Четверний В. А. Демократическое конституционное государство: введение в теорию. — М., 1993.
Шапиро И. Демократия и гражданское общество // Политические исследования. — 1992. — № 4.
Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм і демократія. — К., 1995.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com