Перечень учебников

Учебники онлайн

Література

Білинський А. Народ, нація, держава // Віче. — 1984. — № 9.
Жмир В. На шляху до себе (етносоціологічна розвідка). — К., 1995.
Іванишин В. Нація. Державність. Націоналізм. —Дрогобич, 1992.
Картунов О, Маруховська О. Етнополітологія як наука і навчальна дисципліна // Політологічні читання. — 1994. — № 3.
Касьянов Г. Український націоналізм: спроба переосмислення // Віче. — 1997. — № 1.
Котанджян Г. С. Этнополитология консенсусаконфликта. Цивилизационный аспект национальной безопасности. — М., 1992.
Майборода А. Теория этнополитики в западном обществоведении. — К., 1993.
Національна держава: національний і наднаціональний виміри // За ред. Ю. Романенка. — Київ—Донецьк, 1998.
Поздняков 3. А. Нация. Национализм. Национальные интересы. — M., 1994.
Права человека и межнациональные отношения. — М., 1994.
Римаренко Ю. І. Національний розвій України. — К., 1995.
Сміт Е. Національна ідентичність. — К., 1994.
Шкляр Л. Є. Українці: етногенез, етнос, етнонімія. // Віче. — 1997. — № 1.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com