Перечень учебников

Учебники онлайн

Література

Базовкін Є., Кремень В. Партії та громадські об'єднання України. — К., 1994.
Білоус А. Виборче законодавство та партійна система України в порівнянні з деякими країнами ЄС та Східної Європи // Нова політика. — 1999. — №1.
Білоус А. О. Політико-правові системи: світ і Україна. — К., 2000.
Гарань О. В. Убити дракона (3 історії руху та нових партій України) — К., 1993.
Колодій А. Політичний спектр: про деякі критерії «лівих» і «правих» політичних рухів у посттоталітарних суспільствах // Філософська і соціологічна думка. — 1995. — № 9.
Коломейцев В. Ф. Партии в зеркале западной политологии // Государство и право. — 1995. — № 10.
Корнієвський О. А., Якушик В. М. Молодіжний рух та політичні об'єднання в сучасній Україні. — К., 1997.
Костилєва С., Ворошилов О. Нові тенденції в розвитку політичних партій України // Нова політика. — 1996. — №6.
Кузьо Т. Багатопартійна система в Україні: проблеми і конфлікти // Політологічні читання. — 1993. — № 1.
Малярчук В. Партії й електорат в Україні і в західних демократіях // Нова політика. — 1996.-— № 6.
Політичні партії України / За ред. проф. В. M. Якушика. — К., 1996.
Пуфлер Е. Партійна система незалежної України: особливості формування, тенденції подальшої трансформації // Нова політика. — 1997. — № 1.
Слюсарекко А. Г., Томенко М. В. Нові політичні партії України. —К., 1990.
Слюсаренко А. Г, Томенко М. В. Спроба класифікації політичних партій України// Політологічні читання. — 1992. — № 1.
Сытин А. Б. Политичексая социология M. Дювуже // Социально-политическая наука. — 1990. — № 12.
Україна багатопартійна. Програмні документи нових партій. — К., 1991.
Шмачкова Т. В. Мир политических партий // Политические исследования — 1991. — № 1—2.
Юдин Ю. А. Политические партии и права в современном государстве. — М., 1998

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com