Перечень учебников

Учебники онлайн

Література

Бебик В. М., Головатий М. Ф., Ребкало В. А. Політична культура сучасної молоді. — К„ 1996.
Браун А., Дилигенский Г. Как изменить политическую культуру общества? // Мировая экономика и международные отношения. — 1990. — №2.
Дахин В. Политическая культура и власть // Свободная мысль. — 1996. — №1.
Козак В. Сенс і пріоритет політичної участі // Віче. — 1998. — №1.
Лебединська І., Григор'єв В. Політична культура молоді на зламі світоглядної парадигми // Нова політика. — 1998. — № і.
Лісовий В. Поняття політичної культури. Політична культура українців // Феномен української культури: методологічні засади осмислення. — К., 1996.
Лісовий В. Поняття політичної культури і сучасний стан політичної культури в Україні. // Розбудова держави. — 1993. — № 3.
Макєєв С., Надточій А. Політична соціалізація в пострадянській Україні. // Політична думка. — 1997. — № 9.
Пахомов Ю. Політична культура постготалітарної доби. // Політологічні читання. — 1992. — № 2_.
Ребкало В. До нової парадигми політичної культури. // Політологічний вісник. — К., 1993.
Цимбалістий Б. Тавро бездержавності. Політична культура українців. — К., 1994.
Штика О. Ідеологія та держава як чинники творення нової України (Засади політично-ідеологічної доктрини) // Політологічні читання. — 1995. — № 2.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com