Перечень учебников

Учебники онлайн

Політичні трансформації української влади (1991-2007 рр.)

Бібліографічний списокОбов’язкова література

1. Дзюбко І.С., Левківський К.М. Політологія: Підручник. – К., 2001.

2. Бабкіна О.В., Горбатенко В.П. Політологія: Підручник. – К.,2002

3. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Підручник. – К., 2001.

4. Кирилюк Ф.М. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. – К., 2004Додаткова література

1. Власть при переходе от тоталитаризма к демократизму // Свободная мысль.- 1993. - № 8.

2. Полохало В., Слюсаренко А., Волович В. та ін.. Україна посткомуністична: суперечності та перспективи соціально-політичного розвитку // Політична думка. – 1993. - № 1.

3. Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності. –К., 1996.

4. Тиханенко А.Г. Авторитет власти: прошлое и настоящее. – Минск. 1992.

5. Тофлер О. Проблемы власти на пороге ХХ века // Свободная мысль. 1994. №1.

6. Хозратова Н., Гнатко М. Психологія сприйняття державної влади // Українські варіанти.- 1998.- № 1.

7. Гетьман В. Як приймалась Конституція України. – К., 1998.

8. Головаха Е., Бебешкина И., Небоженко В.Демократизация общества и развитие личности от тоталитаризма к демократии. – К., 1996

9. Деркач А., Веретинников С., Ермолаев А. Безконечно длящееся настоящее. Украина: четыре года пути.- К., 1995.

10. Небоженко В. Соціальна напруженість і конфлікти в українському суспільстві – К., 1994

11. Український парламентаризм: минуле і сучасне. К., 1999.< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com