Перечень учебников

Учебники онлайн

Проблеми трансформації партійної системи в Україні

Бібліографічний списокОбов’язкова література

1. Бабкіна О.В., Горбатенко В.П. Політологія: Підручник. – К., 2002

2. Дзюбко І.С. Левківський К.М.Політологія: Підручник. – К., 2001.

3. Кирилюк Ф.М. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. – К., 2004

4. Юрій М.Ф. Основи політології. – К., 2003

5. Шляхтун П.П. Політологія: Підручник. – К.. 2002.Додаткова література.

1. Михальченко Н. Украинское общество: трансформация, модернизация.– К., 2001.

2. Рубан В.В., Серегина Н.С. Многопартийная система Украины: как она есть. – Харьков, 1998.

3. Базовкін Т., Кремінь В. Партії та громадські об’єднання України. – К., 1994.

4. Кремінь В.Г. Базовкін С.Г. Політичні партії України. Порівняльний аналіз програмних документів. – К., 1993.

5. Кремень В., Ткаченко В. Україна: Шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації.-К.,1998.

6. Кужелюк Ю. Українські політичні партії: тенденції сучасного розвитку // Українські варіанти.- 1998.- № 3,4.

7. Піча В.М., Хома Н.М. Політичні партії в Україні (історія та сучасність) // Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників.- Т.6. – К.: НДІ. «Проблема людини», 1997. – с.497-573.

8. Шведа Ю. Партійна система України на шляху до поляризованого плюралізму // Українські варіанти.- 1998.- № 3,4.< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com