Перечень учебников

Учебники онлайн

Тема 2. Історія світової політичної думки

Політичні вчення Стародавнього Сходу. Політичні вчення Стародавньої Греції і Риму. Політичні погляди Сократа. Ідеальна держава Платона. Аристотель про політику, державу, політичну справедливість. Політична думка часів Середньовіччя (Аврелій Августин, Фома Аквінський, Марсілій Падуанський). Епоха Відродження – новий етап у розвитку політичної думки (Н.Макіавеллі, Т.Мор, Т. Кампанелла). Політична думка епохи Реформації (М.Лютер, Ж. Кальвін). Політична думки епохи Просвітництва (Ф. Бекон, ДЖ.Локк, Т. Гоббс, Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо.) Політичні погляди представників німецької класичної філософії (І. Кант, Г.Ф. Гегель). Політичні погляди К.Маркса і Ф. Енгельса. Політичні погляди Новітнього часу (О.Конт, В. Парето, Р.Міхельс, М.Вебер, К. Каутський, К.Поппер, З. Бзежинський, О.Тоффлер).

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com